top of page

Samenlevingscontract

Woont u samen of gaat u samenwonen, dan is een samenlevingscontract aan te raden. Ook als u het voornemen heeft om te trouwen en al samenwoont, dan is het afsluiten van een samenlevingscontract aan te raden. Er kan altijd iets gebeuren, maar dan heeft u bepaalde zaken door middel van een samenlevingscontract vastgelegd.

In een samenlevingscontract worden een aantal belangrijke afspraken tussen u en uw samenlevingspartner vastgelegd en geregeld en het creëert duidelijkheid.

Met name over het samenwonen, de financiën, boedel, kinderen, aankoop woning en overlijden worden er afspraken gemaakt middels het samenlevingscontract met behulp van een notaris.

Het samenlevingscontract legt uw en van uw partner de rechten en plichten vast. In het samenlevingscontract wordt ook de verdeling van woonlasten en de kosten van levensonderhoud vastgelegd.

Het is ook belangrijk om vast te leggen in het samenlevingscontract wat er gebeurd met uw boedel als u uit elkaar gaat of als u overlijdt.

Een samenlevingscontract kan veel onduidelijkheden wegnemen en ervoor zorgen dat de partners hun rechten en plichten kennen in het geval van beeindiging relatie en overlijden.

Een voordeel van een samenlevingscontract is dat u en uw partner hierdoor automatisch fiscale partner worden, mits u op hetzelfde adres in de gemeente staan ingeschreven.

In principe is het afsluiten van een samenlevingscontract niet verplicht, maar kan wel verplicht worden door de bank bij het verkrijgen van een hypotheek om het huis aan te kunnen kopen. De banken vereisen een samenlevingscontract om extra zekerheid te krijgen dat de hypotheek wordt betaald, bij beeindiging van de relatie en overlijdenssituatie de financiële situatie duidelijk is.

Ook woningbouwverenigingen, pensioenfondsen en andere instanties kunnen een samenlevingscontract eisen.

Bij een getrouwd stel geeft de wet al diverse voorzieningen,met name in de vormen van huwelijks voorwaarden of gemeenschap van goederen.  

Tegenwoordig kunt u bij diverse notarissen terecht voor een samenlevingscontract. U kunt vooraf de notariskosten vergelijken, dit is zeker de moeite waard om kosten te kunnen besparen.

U kunt ook zelf een samenlevingscontract opstellen, maar het is toch raadzaam om een notarieel samenlevingscontract af te sluiten.

Een notaris kan uw specifieke situatie beoordelen en aangeven welke afspraken vastgelegd moeten worden in het samenlevingscontract.

Daarnaast heeft een notarieel samenlevingscontract meer rechtskracht, doordat deze wordt geregistreerd.

Banken en pensioenfondsen vereisen vaak een notarieel samenlevingscontract. 

Wat wordt vastgelegd in het samenlevingscontract?

- verdeling van de kosten van de gezamenlijke huishouding (financiën)

- verdeling persoonlijke eigendom en gezamenlijke bezittingen

- indien sprake van kinderen ook specifieke afspraken over de opvoeding en verzorging van de kinderen

- afspraken als u en uw partner uit elkaar gaan:

zoals: * verdeling van gekochte goederen (gezamenlijke bezittingen; welke u beiden hebben aangekocht tijdens het samenwonen)

* wie er in de woning blijft wonen

- situatie als één van de partner overlijdt

Wilt u uw partner iets laten erven, dan is een testament zeker ook aan te raden.

- Geschillenbeslechting

Beëindiging samenlevingscontract!

Als u en uw partner besluiten om de relatie te beëindigen, dan gelden de afspraken van het samenlevingscontract.

Vooral voor de boedelverdeling zijn de gemaakte afspraken belangrijk.

In het samenlevingscontract staat vastgelegd hoe het samenlevingscontract kan worden beëindigd.

Ondernemers

Ook voor ondernemers zijn de samenlevingscontracten echt een aanrader.

Vooral als uw partner u vaak helpt in de onderneming. Want in het geval van uw overlijden kan de partner ondanks diens inzet voor de onderneming buiten spel worden gezet door de familieleden. Maar deze situaties zijn voor te komen, als er sprake is van een samenlevingscontract die de partner bepaalde rechten geeft ten aanzien van de onderneming.

bottom of page