top of page

Gevolgen verplichting eigen paspoort voor kinderen!

Vanaf 26 juni 2012 moeten kinderen een eigen paspoort of ID-kaart hebben om te kunnen reizen naar het buitenland. Kinderen mogen niet meer zijn bijgeschreven in het paspoort van hun ouders. De regelgeving van de Europese Unie bepaalde dat vanaf 26 juni 2012 kinderen een eigen paspoort of ID-kaart moeten hebben voor het reizen naar het buitenland.

Gevolgen van de verplichting eigen paspoort voor kinderen worden pas merkbaar voor de kinderen en de ouders als zij willen reizen naar het buitenland. Bij paspoortcontrole in Nederland en in het buitenland, vindt er ook controle plaats naar de ouder-kindrelatie. Het doel van de controle is om ontvoeringen van kinderen tegen te gaan.

Alvorens u gaat reizen met een kind, is het uiterst raadzaam om vooraf informatie in te winnen welke controle u tegemoet gaat en aan welke eisen u moet voldaan. Vaak is naast het paspoort van het kind ook diverse documenten nodig om over de grens te mogen gaan.

Informatie kunt u verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land waar u heen wilt reizen met het kind, ook is bij de Koninklijke Marechaussee informatie verkrijgbaar.

De Koninklijke Marechaussee heeft op Nederlands grondgebied voor de paspoortcontrole toegang tot de gemeentelijke basisadministratie, zij kunnen de ouder-kindrelatie controleren.

Verschillende eisen afhankelijk van de situatie!

Toestemmingsverklaring

Voor het meereizende kind met een andere persoon dan de ouder geldt dat er een toestemmingsverklaring nodig is om de grens te mogen passeren. In deze toestemmingsverklaring moeten de ouders of degene met het ouderlijke gezag van het toestemming/instemming geven aan de volwassene om het kind mee te mogen nemen over de grens. Let wel op dat voor deze toestemmingsverklaring de eisen per land kunnen verschillen!

Verklaringen waaruit blijkt dat u de ouder bent!

Voor toegang van sommige landen zijn soms verklaringen nodig, die aangeven dat de meereizende ouder ook daadwerkelijk de ouder is of het ouderlijke gezag heeft. Suriname vereist namelijk een verklaring, waaruit blijkt dat de meereizende ouder ook daadwerkelijk de ouder is. Het gaat hier om een GBA-uittreksel, welke verkrijgbaar is bij de gemeente waar het gezin woont. Deze GBA-uittreksel kunt u op het gemeentehuis zelf verkrijgen en vaak kunt u deze ook digitaal opvragen bij de gemeente.

Extra controle, maar ook gedeeltelijke oplossingen!

Voor de ouder met een ander achternaam dan het kind geldt dat deze aan extra controles wordt onderworpen. Vooral bij de Schengengrens zal er een onderzoek(controle) plaatsvinden aan de ouder-kindrelatie, deze controles kunnen veel tijd in beslag nemen. Om ervoor te kunnen zorgen dat aan de controle naar de ouder-kindrelatie sneller wordt voldaan, kan de ouder de naam van de echtgenoot of van de geregistreerde partner in zijn reisdocument op laten nemen en ook een GBA-uittreksel verstrekken bij de controle.

Nadelige gevolgen verplichting paspoort voor kinderen worden merkbaar in geval van spoedreizen!

Reizen met kinderen zijn vooraf goed voor te bereiden voor de meereizende volwassenen. Zij kunnen op tijd alle documenten verzamelen en alle informatie over extra eisen verkrijgen.

Echter in geval van spoedreizen zoals bij overlijdensgevallen of ziekte wordt het een stuk lastiger voor reizen naar het buitenland met kinderen. De tickets zijn tegenwoordig gemakkelijk te boeken via internet, maar dat er extra documenten nodig zijn voor het reizen met kinderen wordt vaak vergeten of zijn nog onbekend. Vaak worden de volwassenen ermee pas geconfronteerd bij de paspoortcontroles of bij het verkrijgen van visums( zoals bij Suriname).

Suriname vereist een verklaring, waaruit ouderschap blijkt.

Voor het reizen naar Suriname is een toeristenkaart vereist. Deze kun je tegenwoordig kopen hier op Schiphol of luchthaven J.A. Pengel in Suriname, echter voor het verkrijgen van deze toeristenkaart moet de meereizende ouder beschikken over een GBA-uittreksel waaruit blijkt dat deze volwassene persoon de ouder is van het kind. Suriname heeft deze vereiste ingevoerd, na een aantal gevallen van ontvoeringen kinderen van Nederland naar Suriname.

Het wordt problematisch voor ouders of de meereizende ouder die met spoed reist om in korte tijd te kunnen beschikken over het vereiste documenten.

Het is noodzakelijk dat ouders bekend zijn met de vereisten voor het reizen met hun kinderen, zodat zij op tijd maatregelen kunnen treffen. Ook reisbureaus kunnen helpen door de ouders te wijzen op de extra vereisten. Raadzaam is om de documenten in huis te hebben voor spoedgevallen. Helaas zijn de documenten beperkt geldig, vooral een GBA-uittreksel is slechts drie maanden geldig.

Extra documenten om te kunnen reizen met je kinderen

De overheden trachten met deze extra eisen bij het reizen met kinderen ontvoeringen van kinderen tegen te gaan. Helaas er is bij het nemen van de maatregelen niet gekeken naar de spoedgevallen en het inlichten van ouders over de extra vereisten. Voor 26 juni 2012 stonden kinderen bijgeschreven in het paspoort van hun ouders, deze bijschrijving had het gevolg dat het ouder- kind relatie vaststond. Als de ene ouder reisde zonder de andere ouder met het kind, dan zou een toestemmingsverklaring voldoende zijn. Nu moeten ouders die apart reizen met kinderen over een toestemmingsverklaring en een GBA-uittreksel beschikken, maar in geval van spoed en onwetendheid wordt dit nagelaten.

Toenemende kosten ook als gevolg

Ook nemen de kosten om te reizen met kinderen toe doordat je moet voldoen aan de extra vereisten, maar nu moet je ook per kind een visum aanschaffen.

Voorheen hoefden voor kinderen doordat ze bijgeschreven stonden in het paspoort van hun ouders, geen visum te worden aangeschaft. Ook het verkrijgen van een GBA-uittreksel bij de gemeente kost geld. Het tarief voor het verstrekken van een GBA-uittreksel verschilt per gemeente.

Ondanks alle extra maatregelen vinden ontvoeringen van kinderen nog plaats

Documenten kunnen worden vervalst of onder dwang toch worden afgegeven, waardoor er toch kinderen kunnen worden ontvoerd.

bottom of page