top of page

Adviezen aan ondernemers!

(Op deze pagina zullen er regelmatig adviezen aan ondernemers worden geplaatst!!!)

Voorkoming wanbetaling!!

Veel ondernemers krijgen te maken met wanbetaling. Het is belangrijk dat ondernemers vooraf met hun klanten duidelijke prijsafspraken maken en vooraf een aanbetaling afspreken.

Wanbetaling is niet helemaal te voorkomen. Maar neem als ondernemer wel betalingsvoorwaarden op in de algemene voorwaarden. Let op dat deze algemene voorwaarden wel bekend moeten zijn bij de klant. U kunt naar deze algemene voorwaarden verwijzen of direct verstrekken bij de prijsafspraak aan de klant. Ook kunt als ondernemer zich aansluiten bij garantiefondsen. Aangesloten zijn bij een garantiefonds verlaagt voor de klant de drempel om een aanbetaling te verrichten.

Daarnaast moet u als ondernemer zodra de betaling niet heeft plaatsgevonden, zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klant. Door persoonlijk contact kunt u een betalingsregeling treffen en de klant aanmanen om wel uw rekening te betalen.

Doordat u zelf contact opneemt met klanten met een achterstallige rekening hoeven incassobureaus niet direct ingeschakeld te worden. Blijft de betaling toch achterwege dan kunt u aanmaningen versturen. U kunt hierbij aangeven dat het inschakelen van incassobureaus extra kosten zal opleveren en de schuldenlast van klant zal verhogen.

Advies bij het omgang met wanbetaling is als volgt:

- duidelijke prijsafspraak maken

- betalingsvoorwaarden in algemene voorwaarden hanteren

- voorschot/ aanbetaling afspreken bij prijsafspraak

- aansluiting bij garantiefondsen

na uitblijven van betalen:

- persoonlijk contact opnemen met klant

- betalingsherinnering

- aanmaning versturen

- incassobureau inschakelen

bottom of page