top of page

Hieronder vindt u informatie over de diensten, die jurist Rischma Fagoe - Jainandunsing verleent:

------------------------------------------------------------------------------------

Bij Ayush juridisch advies- en onderzoeksburo wil ik mij vooral richten op particulieren, bedrijven en overheden. Ik heb de Master Staats-en Bestuursrecht gedaan en de minor Arbeidsrecht en Organisatie. Daarnaast heb ik tijdens en na mijn studie bij diverse bedrijven mijn ervaring en kennis opgebouwd. Voor particulieren, bedrijven en overheden bied ik mijn diensten aan voor onderzoek en adviezen voor diverse problematieken.

Ik heb in mijn werkverleden en tijdens mijn studie vooral geconstateerd dat problemen laat worden geconstateerd. Problemen worden pas opgemerkt, als het te laat is om te veranderen of om de kosten te beperken. Vaak eindigt een dergelijk situatie/ probleem onnodig in een juridische procedure, wat voor beide partijen veel tijd en geld kost. Mijn doel en uitdagingen zijn om deze problemen eerder te signaleren, in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen.

Heeft u hulp en/of advies nodig bij:

- juridische problemen

- het indienen van bezwaarschriften

- conflicten met de overheid

- problemen met schuldeisers

- arbeidsconflicten

- het aanvragen en invullen van documenten

- workshops

- startsgesprekken voor zzp'ers in de zorg

- hulp bij aanvragen van kiwa keurmerk en bij AGB-code

- facturatie

- opstellen van zorgovereenkomsten, algemene voorwaarden, samenwerkingsovereenkomsten, akte van cessie, overeenkomsten van opdracht voor zelfstandigen

- etc.

Rischma Fagoe werkt met een gematigd uurtarief, zodat haar juridische hulp toegankelijk is en waardoor zij bereikbaar is voor particulieren en kleine ondernemers.

Bij Ayush studiebegeleiding is mijn doel om studenten/ leerlingen te motiveren en te stimuleren en mijn opgedane kennis en ervaring door middel van mijn studies door te geven aan studenten/ leerlingen. Zodat zij hun leerprestaties kunnen verbeteren en weer hun dromen kunnen volbrengen. Bij de studiebegeleiding kan ik vooral voor studenten met een juridische opleiding wat betekenen, en voor leerlingen met het profiel economie en maatschappij.

Kernpunten van Ayush Studiebegeleiding zijn:

individuele aandacht, motivering, prestatiegericht, structuur en kennisverwerving

Aanbod:

- Bijles (individueel)

- Huiswerkbegeleiding

- Studiecoaching per consult

- Begeleiding bij het maken van essay's en papers 

Zie ook Tips voor Studie!!

Ayush Administratie

Met Ayush Administratie bied ik hulp aan bij uw administratie voor uw huishouden en/ of voor uw bedrijf. Uw administratie kunt u overdragen aan, zodat u uw weer kunt richten op uw onderneming.

Werkt u als ZZP'er in de zorg? En heeft u hulp nodig bij het factureren van uw gewerkte uren, dan kunt u nu ook terecht bij Mevrouw Fagoe!

Rischma Fagoe- Jainandunsing heeft tijdens haar studie veel administratieve werkzaamheden verricht en past deze ervaringen en kennis graag toe.

Bij een onderneming komen veel aspecten aan bod, en vaak is het fijn om de administratie uit te besteden. Vooral voor zelfstandigen is tijd erg kostbaar. Netwerken is nodig, maar ook tijdrovend.

Heeft u als particulier veel schuldeisers en komt u er niet meer uit. Wacht dan niet te land, en neem contact op met Juriste Rischma Fagoe – Jainandunsing kan kijken naar de opeisbaarheid van de vordering en onderhandelen met de schuldeiser om een gunstige betalingsregeling te treffen.

Ayush Administratie is er voor particulieren en voor zelfstandigen!

bottom of page