top of page

Verhuur koopwoning op grond van de Leegstandwet!

De Leegstandwet maakt verhuur van koopwoningen voor huiseigenaren makkelijker.

Door de recessie en de lage huizenprijzen is het kopen van huizen niet aantrekkelijk en zeker niet voordelig voor huiseigenaren. Door de zakkende huisprijzen blijven huiseigenaren zitten met een restschuld. Ook zijn er veel huiseigenaren met dubbele lasten, doordat het ene huis niet verkoopt.

Door de wijzigingen van 1 juli 2013 van de Leegstandwet biedt het kabinet bescherming aan de huiseigenaren en is tijdelijke verhuur van koopwoningen makkelijker te realiseren. Het belangrijkste gevolg van de Leegstandwet is dat bij tijdelijke verhuur geen huurbescherming toekomt aan huurders. Het doel is de huiseigenaren ondanks verhuur van de woningen, alsnog hun woningen kunnen verkopen. Ook wordt door de verhuur van de woning, zolang de woning niet is verkocht, financiële draagbaarheid gecreëerd voor de huiseigenaar.

Voor 1 juli 2013 werd de Leegstandwet alleen gebruikt door woningcorporaties. Zij gebruikten deze wet om woningen tijdelijk te verhuren tot deze werden gerenoveerd of gesloopt konden worden. Door de crisis kunnen veel huiseigenaren hun huizen niet verkopen.

Zij krijgen vaak te maken met dubbele lasten. De VVE heeft de minister toen gewezen op de Leegstandwet en de mogelijkheid ervan om de koopwoningen tijdelijk te laten verhuren om de financiële lasten draagbaar te maken voor huiseigenaren.

Er zijn wel voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een koopwoning te kunnen verhuren via de Leegstandwet, deze zijn als volgt:

- De huurovereenkomst moet ten minste 6 maanden gelden.

- Er moet een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente, namelijk “aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte”. De gemeente moet een vergunning hebben afgegeven voor tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte.

- Ook aan hypotheekverstrekker moet toestemming geven voor tijdelijke verhuur van de koopwoning.

- Opzegtermijn voor de huurder is vastgesteld op 1 maand en voor verhuurder geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

- Aan de huurovereenkomst voor tijdelijk verhuur zijn er extra eisen gesteld, namelijk;

* De huurovereenkomst moet duidelijk vermelden dat het gaat om tijdelijke verhuur van een koopwoning op grond van de Leegstandwet.

* Er moet vermeld worden in de huurovereenkomst dat er een vergunning voor tijdelijke verhuur is verleend.

* De termijn van de vergunning voor tijdelijke verhuur moet ook worden vermeld.

* De maximale huurprijs moet tevens worden vermeld in het contract.

De voorwaarden zijn zeer strikt, en wordt er alsnog niet voldaan aan een van deze voorwaarden, dan kan de verhuur als gewone verhuur worden aangemerkt.

Om de regels van huurbeschermingsbepalingen niet te laten gelden op de tijdelijke verhuur moet de verhuurder tijdig de vergunning voor tijdelijk verhuur aanvragen, toestemming vragen aan de hypotheekverstrekker en aan de resterende voorwoorden voldaan bij de verhuur.

Nieuw is dat de gemeente niet meer de huurprijs bij het afgeven van de vergunning voor tijdelijke verhuur mag bepalen. De verhuurder is vrij om zelf de huurprijs te bepalen, dit biedt het voordeel dat zij kunnen concurreren en hun huis snel kunnen verhuren. De huurprijzen zijn enorm gestegen de laatste tijden en een huiseigenaar moet slechts rekening houden met de maandelijkse lasten. Bij bepaling van de huurprijs, moet de verhuurder rekening houden met de maandelijkse kosten en moet met de huurprijs de maandelijkse kosten kunnen dragen.

Waar huiseigenaren wel rekening mee moeten houden is dat de inkomsten van tijdelijke verhuur van de koopwoning valt in box 3( inkomsten uit sparen en beleggen). Er vindt voor de huiseigenaar een verschuiving plaats van box 1 naar box 3, deze verschuiving heeft het gevolg dat de hypotheekrente stopt voor het verhuurde huis! Nadat de tijdelijke verhuur van de koopwoning is beëindigd, komt de huiseigenaar weer in aanmerking voor hypotheekrente. Deze moet de huiseigenaar dan wel zelf tijdig aanvragen.

bottom of page