top of page

Toename zwangerschapsdiscriminatie!!

Zwangere vrouwen hebben vaak onbewust te maken met discriminatie op het werk.


Kort geleden maakte het College voor de Rechten van de Mens bekent dat het aantal klachten toe is genomen op het gebied van discriminatie door werkgevers bij zwangere vrouwen en/of vrouwen met een kinderwens. Het ergste is dat slechts 10 % van de vrouwen deze vorm van discriminatie melden.


Volgens het College voor de Rechten van de Mens beseffen vrouwen vaak niet dat zij te maken hebben met discriminatie. Het College voor de Rechten van de Mens heeft een onderzoek verricht, nadat ze hadden geconstateerd dat het aantal klachten naar zwangerschapsdiscriminatie toenam.


Bij zwangerschapsdiscriminatie komen de volgende zaken voor: bij melding zwangerschap of kinderwens blijft beloofde promotie of functiewijzing uit, vrouwen met een tijdelijk contract krijgen geen onbepaalde contract, voor controlebezoek aan de verloskundige of gynaecoloog moet de zwangere vrouw haar verlofdagen gebruiken.

(voor het gehele onderzoek kunt u kijken op www.mensenrechten.nl/dossier/zwanger-en-werk)


Onwetendheid van vrouwen leiden ertoe dat zij niks doen tegen deze vorm van discriminatie.

Maar vaak durven vrouwen uit angst hun banen te verliezen geen actie te ondernemen. Dit is begrijpelijk, want we hebben te maken economische crisis in Nederland. Waarbij werkgevers hun macht en positie momenteel misbruiken, zij rechtvaardigen ontslag van de werknemer op grond van de economische crisis.


Bezuinigen op kinderopvang hebben al inbreuk op de positie van vrouwen teweeggebracht. Veel vrouwen hebben hun banen hierdoor al moeten opgeven. De ontwikkeling van de vrouw als werkende kracht is al grotendeels teniet gedaan door bezuinigen vanwege de economische crisis.


Werkgevers beschouwen zwangere vrouwen en vrouwen met een kinderwens als een last, doordat ze een periode uitvallen. Juist die vrouwen die hun kinderwens uitstellen vanwege hun werk, nemen op een latere leeftijd alsnog een kind. Dat heeft weer gevolgen voor de gezondheid, omdat kinderen nemen op een hogere leeftijd gevolgen hogere risico’s met zich meeneemt. Het probleem wordt verschoven. Maar juist die vrouw op leeftijd heeft meer ervaring en wijsheid, die op de werkvloer nodig is. Zwanger zijn op hogere leeftijd heeft ook gevolgen voor de maatschappij, omdat de gezondheidskosten zullen toenemen. Dan hebben we ook nog een groep vrouwen voor wie het lichamelijk niet meer mogelijk is op een oudere leeftijd om kinderen te nemen. Er zijn ook vrouwen die bewust geen kinderen nemen om succes te hebben in hun werk, echter deze vrouwen zullen eerder vatbaarder zijn voor burn-out en depressie. Doordat deze groep vrouwen geen gezin hebben om bij problemen op terug te vallen en het sociaal contact.


Ook vergeten wordt dat deze zwangere vrouwen zorgen voor een nieuw generatie toekomstige consumenten en werknemers.


Mijn advies aan zwangere vrouwen en vrouwen met een kinderwens die discriminatie ondervinden ten gevolge van hun zwangerschap en/ of kinderwens, dat zij actie moeten ondernemen!!

bottom of page